Manifest - Slušná Firma

slusna_firma_2people

 

 

"Aby to bolo možné, je nutné začať osvetu o tom, čo je zmyslom života a ako žiť dobrý život. Je potrebné rozlíšiť krátkodobé, povrchné radovánky od dlhodobej a hlbokej radosti. Je nutné vyvrátiť marketingový mýtus, že šťastie je absenciou prekážok a maximalizácie radovánok. Nie je! Človek sa ako spoločenská bytosť cíti najplnšie, keď sa môže stratiť v tvoriacej činnosti s ľuďmi, s ktorými sú si vzájomne blízky. Šťastie je radosť každého človeka, ktorá neprináša druhým smútok. To ostatné je sebectvo, ktoré človeka nikdy dlhodobo nenaplní."   ...kompletné znenie manifestu

Preložené a prebrané z http://slusnafirma.cz/manifest/

 

Pripojiť sa a podpísať manifest SlušnejFirmy