E1103 - Invertasa

zdrave_ecko

 Vyhovujúce éčko - bez toxicity (kvalitou 1,2)

Charakteristika
Invertasa je enzým vytváraný mikroorganizmy Saccharomyces a Candida. Tento enzým prevádza cukor na jednoduchšie cukry - glukózu a fruktózu. Táto zmes dvoch jednoduchších cukrov je sladší ako cukor všeobecne.

Použitie
Používa sa na výrobu cukroviniek, invertného cukru, rôznych sladkých poliev a náplní. Dodáva im jemnosť a krémovitosť.

Výroba
Získava sa riadenou fermentáciou vyššie uvedených druhov mikroorganizmov.

Nežiaduce účinky
V prípravkoch, ktoré obsahujú podobné enzýmy sa nesmú podľa zákona vyskytovať žiadne patogénne zárodky. Tie totiž spôsobujú infekcie, najmä vyvolané mikroorganizmami Candida. Žiadne nežiaduce účinky Invertasa zatiaľ nie sú známe.

Doplňujúce informácie
V EÚ  je používanie Invertasa v cukrárstve a pekárstve povolené, tak isto ja v USA.


Zdroj:
Databáza: CEFF Certified E-Friendly Food
Éčka v potravinách, V. Klescht, I. Hrnčiříková, L. Mandelová
Jedlo na prvom mieste, Melissa Hartwigová a Dallas Hartwig
Vieš čo ješ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimm
Víme, co jíme?, aneb, Průvodce "Éčky" v potravinách, T.Vrbová