E1105 - Lysozym

zdrave_ecko

 Vyhovujúce éčko - bez toxicity (kvalitou 1,2)

Charakteristika
Lysozym je prírodný antimikrobiálny enzým, ktorý sa prirodzene vyskytuje v ľudských slzách, slinách, slizniciach. Nachádza sa vo vaječných bielkoch, živočíšnych tkanivách. Rozpúšťa bunkovej steny baktérií.

Použitie
V potravinách sa vďaka antimikrobiálnym účinkom využíva ako konzervant. Používa sa pri výrobe syrov, nájdeme ho vo víne či ovocných džúsoch a taktiež slúži ako konzervant sushi, cestovín, krabov, mäsa, tofu.

Výroba
Je získavaný z vaječných bielkov. Ďalej sa získava pomocou génovej technológie z baktérií tam, kde sa produkuje lysozym, zvyčajne v očných kanálikoch.

Nežiaduce účinky
V niektorých štúdiách zaoberajúcich sa ľudskými reakciami na lyzozým bola zistená menej závažná reakcia než na iné proteíny ako je napr. Albumín, ktorý má už dlhú históriu ako prísada do jedla. Na základe dostupných údajov môžeme tvrdiť, že nízky príjem lyzozýmu nepredstavuje riziko pre príjemcu potravy. Môže však vyvolať u niektorých jedincov alergické reakcie vzhľadom k jeho výrobe z vajec.

Doplňujúce informácie
V USA táto látka nie je v potravinárstve povolená. V SR (štátoch EÚ) je použitie povolené.


Zdroj:
Databáza: CEFF Certified E-Friendly Food
Éčka v potravinách, V. Klescht, I. Hrnčiříková, L. Mandelová
Jedlo na prvom mieste, Melissa Hartwigová a Dallas Hartwig
Vieš čo ješ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimm
Víme, co jíme?, aneb, Průvodce "Éčky" v potravinách, T.Vrbová