E120 - Kyselina karmínová, karmíny

nebezpecne_ecko

Absolútne nevyhovujúce éčko - vysoká toxicita (kvalitou 5 a viac)

Charakteristika
Pod označením E120 novo od jesene 2018 nenájdeme Košenilu, ale len pojmy karmín a kyselina karmínová. Košenila je prírodné červené farbivo, kvapalina rozpustná vo vode, vo väčšine jedál je jej farba stále červená, pri reakcii so zásadou však zmodrie. Je relatívne drahá a veľmi často je nahradzovaná inými červenými farbivami.

Použitie
Využíva sa ako farbivo do cukroviniek, mliečnych výrobkov, džemov, instantných polievok, rôznych nápojov, žuvačiek, zaváraných čerešní, oplátok, tortových zmesou a do mnohých ďalších potravín. Ďalej vo farmaceutickom priemysle zvlášť vo výrobe obalených tabletiek, v kozmetike ako prísada rúžov, očných tieňov, šampónov, rúžov, umelých farieb. Aj v textilnom priemysle, v krmivách pre zvieratá či vo fotografiách.

Výroba
Kyselina karmínová sa získava z vodných, vodnoalkoholických alebo alkoholických extraktov košenily, pozostávajúcich zo sušených tiel samičiek hmyzu Dactylopius coccus. Karmíny sú hliníkové laky kyseliny karmínovej, v ktorých sa predpokladá prítomnosť hliníka a kyseliny karmínovej v molárnom pomere 1: 2. kyselinu karmínovú je potreba veľmi často konzervovať benzoanom sodným (E211).

Nežiaduce účinky
Košenila je derivát antrakinonu. Všetky antrachinóny môžu spôsobovať rakovinu. Avšak antrachinónové farbivá nie sú ako chemická forma úplne zhodná s E120. U niektorých citlivých jedincov môže spôsobiť alergické reakcie a často je košenila označovaná aj za príčinu detskej hyperaktivity. Môže spôsobiť anafylaxiu, astmu, žihľavku, sennú nádchu.

Doplňujúce informácie
ADI 5 mg / kg. V EÚ  je povolené použitie tejto látky len pre vybrané kategórie potravín v obmedzenom množstve.


Zdroj:
Databáza: CEFF Certified E-Friendly Food
Éčka v potravinách, V. Klescht, I. Hrnčiříková, L. Mandelová
Jedlo na prvom mieste, Melissa Hartwigová a Dallas Hartwig
Vieš čo ješ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimm
Víme, co jíme?, aneb, Průvodce "Éčky" v potravinách, T.Vrbová