E129 - Červeň Allura AC ( Cl potravinárská červeň 17 )

priemerne_ecko

Menej vyhovujúce éčko - mierná toxicita (kvalitou 3,4)

Charakteristika
Jedná sa o súhrnný názov pre celý rad červených farbív. Dodávajú pokrmom nielen farbu ale aj ovocnú chuť. Často používané miesto amarantu. Vzhľadom k nepresvedčivým výsledkom niektorých štúdií je v mnohých krajinách vrátane SR (EÚ) povolené.

Použitie
Farbenie salám, múčnikov, dezertov, limonád. Ďalej v krmivách pre zvieratá, kozmetike, liekoch, šampónoch.

Výroba
Synteticky z uhoľného dechtu a ropy. Pre výrobu sa využíva zlúčenina p-credine, u ktorej bola dokázaná karcinogenita na zvieratách.

Nežiaduce účinky
Krátkodobé štúdie na myšiach nepreukázali mutagénne účinky ani negatívne vplyvy na ich pokožku. Dlhodobejšie štúdie na potkanoch dokázali, že pri zvýšenej dávke má farbivo negatívne na schopnosť reprodukcie. Nastal skorší výskyt nádoru lymfatického systému a boli pozorované zmeny ich správania. Môže spôsobovať hyperaktivitu u detí alebo alergické reakcie.

Doplňujúce informácie
Prípustná denná dávka 0-7 mg na 1 kg telesnej váhy. Maximálna úroveň v nápojoch 70 mg / l, v jedle 290 mg / l.


Zdroj:
Databáza: CEFF Certified E-Friendly Food
Éčka v potravinách, V. Klescht, I. Hrnčiříková, L. Mandelová
Jedlo na prvom mieste, Melissa Hartwigová a Dallas Hartwig
Vieš čo ješ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimm
Víme, co jíme?, aneb, Průvodce "Éčky" v potravinách, T.Vrbová