E122 - Azorubin

priemerne_ecko

 Menej vyhovujúce éčko - mierná toxicita (kvalitou 3,4)

Charakteristika
Syntetické červené farbivo, ktoré patria do skupiny tzv. Azofarbív.

Použitie
Používa sa v instantných polievkach, jogurtoch, marmelády, marcipánu, cukrovinkách, malinovkách, pudingoch, krupicu, zmrzlinách.

Výroba
Vyrába sa synteticky z kamennouhoľného dechtu.

Nežiaduce účinky
U človeka môže po požití vyvolať kožné reakcie. Je to spôsobené aktiváciou krvného obehu, ktorú spôsobí štiepne produkty Azorubinu. Dlhodobejšie štúdie sa uskutočnili len u myší, u ktorých bol dokázaný výskyt a prežívanie nádorov, žiadne iné ďalšie účinky. Štúdie, zaoberajúce sa vplyvom Azorubinu na reprodukciu a plodnosť u ľudí, nedokázali žiadne negatívne účinky. U detí môže spôsobiť hyperaktivitu. Táto informácia musí byť uvedená na obale výrobku azorubín obsahujúce.

Doplňujúce informácie
Pred vstupom SR do EÚ bola táto farbivá zakázaná, teraz sú však povolené. V USA je použitie Azorubinu zakázané. Vývoj azofarbív znamenal v chemickom priemysle veľký krok vpred. Využívajú sa ako nahrávacie vrsta prenosných médií CD alebo DVD (majú väčšinou sýto modrú farbu).


Zdroj:
Databáza: CEFF Certified E-Friendly Food
Éčka v potravinách, V. Klescht, I. Hrnčiříková, L. Mandelová
Jedlo na prvom mieste, Melissa Hartwigová a Dallas Hartwig
Vieš čo ješ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimm
Víme, co jíme?, aneb, Průvodce "Éčky" v potravinách, T.Vrbová