E1404 - Oxidovaný škrob

zdrave_ecko

Vyhovujúce éčko - bez toxicity (kvalitou 1,2)

Charakteristika
Pri jeho výrobe dochádza k narušovaniu glukozidových väzieb a vznikajú karboxylové a karbonylové skupiny. Najmä karboxylové skupiny sú dôvodom ich stabilné tuhšie viskozity. Škrob telo rozloží a spracuje na glukózu tak, že má energetickú hodnotu 16,5kJ / g.

Použitie
Používa sa ako stabilizátor a zahusťovadlo. Vyrába sa z neho rôzne želé sladkosti, cukríky, chilli omáčky a podobné potraviny, u ktorých je vyžadovaná vyššia hustota ich konzistencie.

Výroba
Vyrába sa oxidáciou škrobových granúl, podobne ako bielený škrob.

Nežiaduce účinky
Podobne ako u normálneho škrobu nie sú známe žiadne negatívne účinky.

Doplňujúce informácie
Nie je stanovená hodnoty prijateľné denné dávky (ADI). V ČR (celej EÚ) je jeho použitie, okrem detskej výživy, v nevyhnutnom množstve povolené.


Zdroj:
Databáza: CEFF Certified E-Friendly Food
Éčka v potravinách, V. Klescht, I. Hrnčiříková, L. Mandelová
Jedlo na prvom mieste, Melissa Hartwigová a Dallas Hartwig
Vieš čo ješ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimm
Víme, co jíme?, aneb, Průvodce "Éčky" v potravinách, T.Vrbová