E127 - Erythrosin ( Cl potravinárská červeň 14 )

priemerne_ecko

Menej vyhovujúce éčko - mierná toxicita (kvalitou 3,4)

Charakteristika
Červené farbivo. Bežná forma farbivá je hnedý prášok, ktorý v zmesi s vodou získa červenú farbu. Je hojne využívané v potravinách, kozmetike či liekoch.

Použitie
V EÚ iba ako prísada do kokteilových čerešní a ovocných šalátov s obsahom čerešní. Mimo EÚ - marmelády, želé, oblátky, limonády, cukrovinky. Ďalej tiež ako krmivo pre psov, zubné pasty, lieky, a i. V lekárstve nájde uplatnenie ako kontrastná látka pri vykonávaní röntgenov.

Výroba
Synteticky z kamennouhoľného dechtu

Nežiaduce účinky
Množstvo štúdií dokázalo vplyv na neurologické a reprodukčné zmeny na testovaných zvieratách (myšiach). Je nevhodné dlhodobo prekračovať hodnotu ADI - hodnota uvedená nižšie. Môže spôsobiť astmu, horúčky, hyperaktivitu, poruchy učenia, postihuje pečeň, srdce, rozmnožovacie orgány, štítnu žľazu, žalúdok. Existuje podozrenie karcinogenity.

Doplňujúce informácie
V EÚ je však jeho použitie značne obmedzené. V USA je povolené.


Zdroj:
Databáza: CEFF Certified E-Friendly Food
Éčka v potravinách, V. Klescht, I. Hrnčiříková, L. Mandelová
Jedlo na prvom mieste, Melissa Hartwigová a Dallas Hartwig
Vieš čo ješ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimm
Víme, co jíme?, aneb, Průvodce "Éčky" v potravinách, T.Vrbová