Germánium

Všeobecne

Meno germánium dostal tento prvok podľa svojho objaviteľa, Nemca Clemensa Winklera, ktorý ho náhodou izoloval zo striebornej rudy. Predtým, než bola objavená silikónová technológia, mal široké uplatnenie v elektronike. Vo výžive sa uplatňuje len organické germánium, akým je Ge-132.

Prvýkrát bolo z anorganickej formy syntetizované v r. 1967 japonským vedcom Dr. Kaszuhiko Asaiom, ktorý stojí na čele kliniky v Japonsku, kde sa germániom liečia mnohé choroby. V ústave sa lieči bylinnou terapiou, vrátane germánia vyextrahovaného z cesnaku, ženšeňa a aloe vera. Vždy boli použité extrakty, oleje a parenchým rastliny. Užívali sa aj megadávky.

Význam tohto prvku spočíva podľa japonských výskumov v tom, že ako polovodič umožňuje rastlinám premieňať slnečné žiarenie na malé dávky elektrického prúdu, ktorý štiepi vodu na kyslík a vodík. Obe tieto látky sú nutné na vytvorenie prvej formy organickej hmoty glukózy, v ktorej je takto získaná slnečná energia zabudovaná v chemickej forme.

U nás je germánium málo využívané a nemožno ho kúpiť ani v lekárňach.

Funkcie:

  • obohacuje organizmus o kyslík

  • má antioxidačný účinok

  • chráni pred srdcovými chorobami

  • chráni pred zeleným a sivým zákalom

  • podporuje tvorbu interferónov, cytokínov a iných zložiek

  • posilňuje imunitný systém

  • používa sa pri liečbe rakoviny a reumatickej artritídy

  • používa sa pri liečení autoimunitných ochorení ako skleróza multiplex

     

Denná potreba

U ovovegetariánov sa príjem pohybuje denne okolo 3 mg, u ľudí so stravou s vysokým obsahom bielkovín okolo 0,8 mg. Na uspokojivé zásobovanie organizmu germániom by bolo nutné ho doplňovať prípravkami.

Výskyt

Zdroje germánia sú najmä: cesnak kuchynský, cibuľa kuchynská, škumpa americká, kostihoj lekársky, ženšeň a aloe vera. Prírodné zdroje germánia v potravinách nie sú na Slovensku preskúmané.

Príznaky pri nedostatku

Nedostatok germánia spôsobuje zvýšenú náchylnosť voči degeneratívnym chorobám a urýchlenie starnutia. Podrobne vplyv germánia na zdravie človeka nebol exaktne skúmaný.